Mortal Kombat Deception

Fatalities and Hara-Kiris for PlayStation 2 and PlayStation Portable

Fatalities and Brutalities

Choose Your Character

Mortal Kombat Deception Finishers

Ashrah

Fatality 1 (Close)
Fatality 2 (Sweep)
Hara-Kiri

Baraka

Fatality 1 (Close)
Fatality 2 (Sweep)
Hara-Kiri

Bo' Rai Cho

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Sweep)
Hara-Kiri

Dairou

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Close)
Hara-Kiri

Darrius

Fatality 1
Fatality 2
Hara-Kiri

Ermac

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Sweep)
Hara-Kiri

Havik

Fatality 1 (Close)
Fatality 2 (Sweep)
Hara-Kiri

Hotaru

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Close)
Hara-Kiri

Jade

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Close)
Hara-Kiri

Kabal

Fatality 1 (Close)
Fatality 2 (Close)
Hara-Kiri

Kenshi

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Sweep)
Hara-Kiri

Kira

Fatality 1 (Far)
Fatality 2 (Sweep)
Hara-Kiri

Kobra

Fatality 1 (Close)
Fatality 2 (Close)
Hara-Kiri

Li Mei

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Sweep)
Hara-Kiri

Liu Kang

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Sweep)
Hara-Kiri

Mileena

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Far)
Hara-Kiri

Nightwolf

Fatality 1 (Far)
Fatality 2 (Sweep)
Hara-Kiri

Noob-Smoke

Fatality 1 (Sweep) (Noob only)
Fatality 2 (Sweep) (Smoke only)
Hara-Kiri

Raiden

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Far)
Hara-Kiri

Scorpion

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Close)
Hara-Kiri

Shujinko

Fatality 1 (Close)
Fatality 2 (Close)
Hara-Kiri

Sindel

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Sweep)
Hara-Kiri

Sub-Zero

Fatality 1 (Close)
Fatality 2 (Sweep)
Hara-Kiri

Tanya

Fatality 1 (Close)
Fatality 2 (Close)
Hara-Kiri

Mortal Kombat: Unchained extra characters

Goro

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Close)
Hara-Kiri

Shao Kahn

Fatality 1 (Sweep)
Fatality 2 (Close)
Hara-Kiri

Blaze

Blaze doesn't have any finishers.

Frost

Fatality 1 (Anywhere)

Jax

Fatality 1 (Anywhere)

Kitana

Fatality 1 (Anywhere)

Go Back